Hva gjør vi hvis en av oss har mer egenkapital i boligen?

Beregning og endring av eierandeler i boligen

Dersom dere eier en bolig sammen, kan dere oppgi hva boligen ble kjøpt for og hvor mye hver av dere har bidratt med i egenkapital, eventuell oppussing eller ekstra nedbetalinger på felles lån.

Basert på dette, vil Justify kalkulere deres eierandeler i boligen. Dersom dere har ulike eierandeler, vil dere med Justify få en mulighet til å avtale hvordan eierandelene kan justeres.

Les mer om reelle eierandeler og tinglysning av eierandeler i boligen.