1. Generelle spørsmål
  2. Om selskapene som utgjør Justify

Hva arbeider Justify med?

Nye tjenester innen juss for folk flest

Justify har som mål å gjøre juss mer tilgjengelig for folk flest. For å få til dette mener vi det er nødvendig å tenke nytt om hvordan juridiske tjenester leveres.

Vi ser et stort behov for å gjøre det enklere å håndtere vanlige juridiske problemstillinger som de fleste vil møte i løpet av et liv. Vi har samlet et sterkt tverrfaglig team som arbeider med å bryte ned kompleksitet for å presentere våre kunder med relevante og forståelige valg tilpasset den enkeltes situasjon.

Det er også behov for mer kunnskap og hjelp til mestring når det skal treffes viktige beslutninger i privatlivet. Som en del av dette, arbeider teamet med å sette fokus på behov for endringer og modernisering av dagens regelverk.

Les mer om våre tjenester og kom i gang.