1. Testament
  2. Arveoppgjør og uskifte

Hva betyr det at jeg gir noen fullmakt til å gjennomføre arveoppgjøret?

Praktisk gjennomføring av dine ønsker

I arveoppgjøret skal din vilje fra testamentet gjennomføres. I tillegg skal dine verdier og gjeld kartlegges, abonnementer avsluttes og regninger betales. Den eller de som får fullmakt, har ikke rett til å bestemme over de andre arvingene ved uenighet. 

Dersom du ikke har gitt en eller flere spesifikke personer fullmakt i testamentet, vil arvingene bestemme i fellesskap. De kan også gi hverandre fullmakt under arveoppgjøret hvis de ønsker. 

Kom i gang med opprettelse av ditt testament her.