1. Samboerkontrakt
  2. Generelt om tjeneste for samboere

Hva er definisjonen av samboere?

Ulike definisjoner i forskjellige regler

Samboerskap defineres på ulikt vis i forskjellige lover og regler. En fellesnevner er at man lever i et ekteskapslignende forhold. Enkelte steder har det betydning om man har hatt samme Folkeregistrerte adresse i en viss periode eller på et bestemt tidspunkt. Det anbefales derfor å ha samme Folkeregistrerte adresse. Endring av adresse kan enten gjøres i Folkeregisteret eller samtidig med adresseendring hos Posten.

I Justifys tjenester er samboerskap ekteskapslignende forhold, uavhengig av hvor lenge samboerskapet eller forholdet har vart.

Les mer om hvilken betydning definisjonen av samboerskap har for kostnader ved tinglysning.