Hva er en ektepakt?

Avtale mellom ektefeller som innfrir visse formkrav

En ektepakt er en skriftlig avtale mellom ektefeller som gjelder verdier eller bestemte eiendeler. For at ektepakten skal være gyldig, må den blant annet være signert av begge ektefeller og to vitner. 

En ektepakt kan angi ulike regler for formuen og fordeling av bestemte eiendeler ved skilsmisse eller død. For at ektepakten skal gjelde overfor andre enn de to ektefellene, må den registreres i ektepaktsregisteret.

Justifys tjenester er under utvikling, og det er foreløpig ikke mulig å opprette ektepakt hos Justify.

Samboere kan ikke opprette ektepakt, men bør ha en samboerkontrakt. Hos Justify kan samboerkontrakt enkelt opprettes via Min side eller her. 

Les mer om betydningen av at man har en ektepakt ved opprettelse av testament.

Les også om hvorfor man bør ha en samboerkontrakt også hvis man har tenkt å gifte seg.