1. Testament
  2. Generelt om tjeneste for arv og testament

Hva er endret i ny arvelov?

Økt minstebeløp i pliktarv og økt frihet til å fordele eiendeler

Ny arvelov trer i kraft fra 1. januar 2021. Hovedendringene er:

Økt minstebeløp i pliktarv til hvert barn: To tredeler av formuen skal fortsatt fordeles mellom barna som pliktarv. I dagens arvelov kan man bestemme at hvert barn likevel bare skal få 1 million kroner. I ny lov heves beløpet per barn til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp, som tilsvarer ca. 1,5 millioner kroner.

Pliktarv blir en ren verdiregel: Etter dagens arvelov kan arvinger motsette seg at en annen arving får en eiendel som overskrider den totale pliktdelsarven (to tredjedeler av formuen). Denne regelen opphører ved ny lov. Det betyr at man står friere til å bestemme hvem som skal overta hva i et testament, for eksempel at en arving skal overta huset eller hytta.  


Overgangsregler: Hvis arvelateren dør senere enn 1. januar 2022, skal også testamenter skrevet etter tidligere lov bedømmes etter de nye pliktdelsreglene.


Klar for å opprette testament? Kom i gang med å opprette ditt testament her. Hos Justify er det enkelt å oppdatere testamentet fra Min side når ny lov trer i kraft. 

Les mer her om pliktarv og friarv.