Hva er forskjell på forskudd på arv og gave?

Givers intensjon er avgjørende

Det avgjørende for om noe anses som en gave eller forskudd på arv som skal trekkes fra i arveoppgjøret, er givers intensjon. For at det ikke skal oppstå uenighet om hva som var intensjonen med slike utdelinger av verdier eller eiendeler, anbefales det å registrere forskudd på arv og gaver. 

Les mer om hvordan man går frem for å registrere forskudd på arv som er gitt.