1. Testament
  2. Fordeling av arv og eiendeler

Hva er pliktarv og friarv?

Arv som fordeles etter loven og arv du kan bestemme over selv

Pliktarv er det dine arvinger har krav på som en minimumsarv når du dør.

Friarv er det du kan disponere fritt over i et testament. Fordi ingen kan vite eksakt hva de vil etterlate seg av verdier når de dør, har Justify gjort det enkelt for deg å prøve deg frem med ulike summer i en digital veileder. Utregningen følger arvelovens regler og hensyntar din situasjon og angitt formue.

Les mer her om ektefellers arverett, samboeres arverett og hvordan pliktdelsreglene blir etter ny arvelov.

Her kan du lese om hvordan Justify fungerer og her kan du opprette testament..