1. Testament
  2. Arveoppgjør og uskifte

Hva er utsatt arveoppgjør (uskifte)?

Partners rett til å utsette arveoppgjøret for andre arvinger

Uskifte betyr at arveoppgjøret vil utsettes til din partner faller fra. Etter arveloven har ektefeller rett til å kreve uskifte, og samboere har krav på uskifte hvis man har, har hatt eller venter felles barn. Barn man har med andre enn partneren må samtykke til utsatt arveoppgjør.   

I Justifys løsning kan man velge å beholde, utvide eller fjerne uskifteretten. I den digitale veiviseren får man mer informasjon om hva man kan tenke gjennom i forbindelse med uskifte, tilpasset sin familiesituasjon. 

Les mer om hvordan Justify fungerer og opprettelse av testament.