Hva gjør jeg etter at fremtidsfullmakten er opprettet?

Sikker lagring hos Justify og kopi på Min side

Når dine valg i fremtidsfullmakten er juridisk kvalitetssikret, vil du få tilsendt en dokumentpakke til signering. Når signaturer er på plass fra deg og vitner, sender du dokumentpakken i retur med den vedlagte og ferdigfrankerte returkonvolutten. 

Justify vil ta vare på originalen og du kan se den scannede originalen på Min side, slik at du alltid har fullmakten lett tilgjengelig. Du kan også velge å la dine fullmektiger se fullmakten fra Min side, slik at de har forståelse for ansvaret de har fått i god tid før fullmakten eventuelt trer i kraft.
    

Les mer og kom i gang med din fremtidsfullmakt.