1. Samboerkontrakt
  2. Generelt om tjeneste for samboere

Hva menes med ekstraordinære betalinger?

Skille mellom betalinger som påvirker eierforhold og betalinger som gjelder løpende forbruk

Justifys tjeneste for samboere gir oversikt over eierandeler i bolig og andre eiendeler, samt felles økonomi som lån og løpende forbruk. I forklaringer benyttes begrep som ekstraordinære betalinger og løpende fellesutgifter. 

Med ekstraordinære betalinger menes større beløp brukt til oppussing av bolig, at en samboer betaler mer enn den andre på felles boliglån og lignende. Slike ekstraordinære betalinger kan påvirke eierforholdene til boligen, og kartlegges derfor i tjenesten. 

Løpende fellesutgifter er utgifter samboerne har avtalt å dele, og kostnader samboere fortløpende blir enige om at er en fellesutgift. Betaling av slike utgifter kan organiseres på ulike vis. Man kan for eksempel avtale fast overføring til felleskonto i Justifys løsning. Fra Min side er det enkelt å holde oversikt over hvilke spesifikke fellesutgifter man er enige om å dele til enhver tid. 

Alle avtaler om lån og pengeoverføringer mellom samboere og andre, bør skrives ned. 

Les mer om samboeres ansvar for egne lån og organisering av lån.