1. Samboerkontrakt
  2. Generelt om tjeneste for samboere

Hva menes med 14 dagers rett til å ombestemme seg?

En samboer kan trekke seg uten begrunnelse innen 14 dager

Innen 14 dager fra elektronisk signering kan hver av samboerne annullere samboerkontrakten uten at den andre må være enig. Dette er ment som en trygghet dersom en av samboerne skulle ombestemme seg om innholdet i kontrakten. 

Denne retten kan brukes ved å ta kontakt med Justify på chat innen fristen.