1. Testament
  2. Fordeling av arv og eiendeler

Hva menes med fortrinnsrett til eiendeler?

Førsterett til å overta enkelte eiendeler

Justify har gjort det enkelt for deg å fordele verdier på dine arvinger, og deretter gi en eller flere arvinger førsterett til å overta bestemte eiendeler.

Hvis verdien av tingen er større enn det arvingen har krav på i pengeverdi, må arvingen kjøpe ut de andre arvingene for å overta tingen.

Arveloven og testamentet vil ha flere detaljer om arveoppgjøret.