1. Samboerkontrakt
  2. Generelt om tjeneste for samboere

Hva skjer med samboerkontrakten hvis en av oss går bort?

Samboerkontrakten gir oversikt over avdødes verdier

Et testament er den eneste gyldige måten å angi ønsker for fordeling av eiendeler og verdier etter man går bort. 

Når en samboer går bort, er det behov for å få klarhet i hva som tilhører denne samboeren. Samboerkontrakten vil gi en ryddig oversikt over avdødes eiendeler, verdier og gjeld. Kontrakten blir dermed nyttig for arvingene, som i utgangspunktet overtar avdødes rettigheter i delingsoppgjøret mellom samboerne. Lengstlevende samboer kan ha et særlig krav på å overta enkelte eiendeler etter loven eller et testament.