Hvem bør jeg velge som testamentsvitner?

Velg venner eller andre utenforstående som vitner

Vår anbefaling er å velge vitner som er venner, kollegaer, naboer eller andre som ikke får en fordel av testamentet.


Hva hvis personer med nær tilknytning til vitnet er tilgodesett i testamentet?
 
Kort forklart kan ikke en person være vitne hvis personen selv, ektefellen eller nære slektninger er tilgodesett i testamentet. Dette omfatter slektninger oppover og nedover, som foreldre, besteforeldre, barn og barnets ektefelle, barnebarn og barnebarnets ektefelle osv. En person kan heller ikke være vitne hvis personens søsken eller svoger/svigerinne er tilgodesett i testamentet.

Hva med samboere?

Hvis samboeren til en person er tilgodesett i testamentet, bør personen ikke være vitne. Det samme gjelder hvis samboeren til noen av slektningene nevnt ovenfor er tilgodesett i testamentet.    

Hva hvis selskap eller organisasjon vitnet er tilknyttet er tilgodesett i testamentet? 
En person kan heller ikke være vitne hvis testamentet tilgodeser et selskap, organisasjon, forening, stiftelse eller offentlig institusjon hvor personen er ansatt eller har styreverv. Dette gjelder også personer med verv i organ med samme funksjon som et styre.

Kan personer som er mine arvinger etter loven være vitner?
Det anbefales ikke at arvinger etter loven er vitner. 


Kan testamentsfullbyrder være vitne?
En person kan være vitne hvis personen er oppnevnt som testamentsfullbyrder, så lenge personen kan være vitne etter reglene som ellers er nevnt her.

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på chat på www.justify.no