Hva er tinglysning og hva betyr det?

Registrering av eierandeler

Tinglysning betyr å registrere hvem som eier en eiendom i Kartverkets register. På generelt grunnlag anbefales det å tinglyse de reelle eierandelene i boligen. Årsaken til det, er at tredjeparter kun må forholde seg til Kartverkets register ved spørsmål om hvem som eier en bolig.  

Eksempel: Samboer A eide boligen opprinnelig. Samboer B har kjøpt seg inn i boligen og de eier boligen 50/50. De har bodd sammen i flere år, men samboer A står fortsatt som 100 % eier av boligen i Kartverkets register.

Samboer A havner i økonomiske vanskeligheter og får krav mot seg personlig fra flere kreditorer. Kreditorene kan velge å forholde seg til at A eier hele boligen, siden B sin eierandel ikke er tinglyst. Det betyr at kreditorene kan ta utlegg eller pant i hele boligens verdi. Det er ikke avgjørende at B rent faktisk har betalt A for en eierandel i boligen når B sin eierandel ikke er tinglyst. 

Les mer om hva tinglysning koster og hvordan man tinglyser eierandeler i bolig.