Hvor kan jeg sjekke hva slags gjeld som er registrert på meg og mine eiendeler?

Nettbank, offentlige registre og Min side

I tillegg til lån i nettbanken kan man få oversikt over gjeld i flere offentlige registre. 

Usikret gjeld som for eksempel kredittkort kan du sjekke i gjeldsregisteret

Boliglån er normalt er sikret med pant som er tinglyst i Kartverkets eiendomsregister

Fellesgjeld i sameier og borettslag holdes oppdatert av forretningsfører.
For bil og andre kjøretøy
kan man sjekke lån og andre heftelser i Løsøreregisteret.

For båt finner man informasjon om gjeld og andre heftelser på nettsidene til Sjøfartsdirektoratet

Private lån
, avtaler om lån og pengeoverføringer mellom samboere bør avtales skriftlig i en samboerkontrakt. Med Justify kan du enkelt holde oversikten over egne og felles lån oppdatert fra Min side. Les mer om regler for samboeres ansvar for lån.