Hvor ser man hva som er tinglyst?

Kartverkets gratis søketjeneste

Det som er tinglyst på en eiendom er tilgjengelig ved gratis søk på eiendommen i Kartverkets register.

I registeret kan man blant annet se hvem som er registrert som eier av en eiendom. I tillegg kan man se om en långiver har pant i eiendommen, eller om noen har rettigheter eller heftelser i eiendommen. Eksempler på slike rettigheter og heftelser er veirett eller midlertidig salgsforbud under et eiendomsoppgjør. 

Les mer om hva tinglysning er og hvilken betydning det har.