Hva bestemmer eierandeler til ting vi ikke har nevnt i samboerkontrakten?

Utgangspunkter og jevnlig oppdatering av kontrakten

Det aller beste er å jevnlig oppdatere oversikten over verdifulle eiendeler. Det gir en ryddig oversikt under samlivet og gjør at man slipper diskusjoner ved et brudd.    

Hvis dere får en gave som ikke føres opp i samboerkontrakten, er det avgjørende hva den som ga gaven mente da gaven ble gitt. 

Hvis dere kjøper ting sammen, bestemmes eierforholdene normalt ut fra hva dere har betalt. Eksempelvis vil eierforholdene til eiendeler som kjøpes med penger fra en felleskonto, normalt settes ut hva hva hver av dere har overført til kontoen. 

Justifys tjenester er laget for jevnlig bruk og enkelt tilgjengelig fra Min side.