Hvordan går jeg frem når jeg har gitt forskudd på arv?

Register tidligere og nye forskudd på arv

Dersom du tidligere har gitt forskudd på arv, kan du registrere dette hos Justify samtidig som du lager testament. Alle forskudd som er registrert, vil trekkes fra i et fremtidig arveoppgjør. Oversikten over forskudd på arv kan enkelt oppdateres fra Min side.