Hvordan løse uenighet om samboerkontrakten?

Forpliktelse til å forsøke å bli enige i minnelighet

Ved bruk av Justifys løsning forplikter begge seg til å forsøke å komme til enighet i minnelighet hvis man er uenige.

Dersom man ikke klarer å bli enige, skal mekling forsøkes. Mekling kan for eksempel skje ved hjelp av mekler sertifisert av Advokatforeningen før man reiser sak for forliksrådet eller domstolen. Ved samlivsbrudd som involverer felles barn skal familievernkontoret kontaktes. Tvisteløsning og mekling i forliksrådet og domstolen kan skje etter at en sak er reist

På grunn av interessekonflikt kan ikke Justify gi råd om krav hver av samboere mener å ha mot hverandre, eller andre forhold man måtte være uenige om. Vi vil likevel gjøre vårt ytterste for å peke i retning av noen som kan bidra til å løse uenigheten på minnelig vis.