1. Testament
  2. Generelt om tjeneste for arv og testament

Kan vi lage testament sammen?

Lag hver deres testament og skriv melding til advokaten

I Justifys løsning må hver person logge seg inn med sin egen BankID for å lage testament. 

Det betyr at hver kan gjøre sine personlige valg og tilgodese sin partner, men testamentet blir ikke "gjensidig" i lovens forstand. Det betyr at du og din partner fritt kan endre hver deres testament uten å ha et juridisk ansvar for å informere den andre om endringen. 

Det viktigste for de fleste ektefeller og samboere som tar kontakt med Justify om gjensidige testamenter, er å tilgodese hverandre i størst mulig grad. Dersom dere ønsker en samlet gjennomgang av testamentene deres, kan dere opplyse om det i melding til advokaten etter at dere har gått gjennom den digitale veiviseren. I melding til advokaten på slutten av veiviseren kan dere også stille andre spørsmål dere måtte ha til testamentet.    

Les mer her om hvordan man oppretter et testament og hvordan Justify fungerer.