1. Testament
  2. Generelt om tjeneste for arv og testament

Hvordan lager vi et testament sammen?

Innlogging med BankID og melding til advokat

Hver person må logge seg inn med sin egen BankID for å lage sitt testament. Testamentet blir opprettet for hvert individ, og er ikke gjensidig i lovens forstand. Det betyr at dersom du og din partner oppretter testamenter som tilgodeser hverandre, kan hver av dere fritt endre testamentet uten å ha et juridisk ansvar for å informere den andre om endringen.   

Dersom dere ønsker en samlet gjennomgang av testamentene deres, kan dere opplyse om det i melding til advokaten etter at dere har gått gjennom den digitale veiviseren. I melding til advokaten kan dere også stille andre spørsmål dere måtte ha til testamentet.     

Les mer her om hvordan man oppretter et testament og hvordan Justify fungerer. 

Justify jobber kontinuerlig for å utvikle testamentløsningen for partnere, og setter pris på innspill dere måtte ha i den forbindelse. Ta gjerne kontakt med oss.