1. Testament
  2. Fordeling av arv og eiendeler

Kan jeg stille vilkår for arv?

Tjenestene er under utvikling

Foreløpig er det ikke mulig å stille vilkår for arv i Justifys løsning for testament. Tjenestene er under utvikling.