1. Testament
  2. Generelt om tjeneste for arv og testament

Jeg er bosatt i utlandet eller har eiendom i utlandet. Hvilken betydning har det?

Kontrollspørsmål til advokatens gjennomgang

I Justifys tjeneste for testament får du dette spørsmålet fordi advokaten skal gi deg best mulig oppfølgning og rådgivning. 

Hvis testamentet ditt berører eiendom i utlandet eller du er bosatt i utlandet, kan det være begrensninger i hva vi kan bistå med per i dag. Det vil være til hjelp om du beskriver kort i melding til advokaten hva det gjelder.

Vi vil gi deg så god hjelp som vi kan og peke deg i riktig retning dersom du har behov vi foreløpig ikke kan dekke. Vi anbefaler at du setter deg inn i regelverket i det aktuelle landet og tar kontakt med en advokat med spesialisering i det aktuelle landets rett.

Melding til advokaten sendes inn via Min side.