Jeg har ektepakt som angir særeie. Hvilken betydning har det?

Kontrollspørsmål for advokatens gjennomgang

Hvis du har ektepakt som angir særeie, kan det være av betydning for advokatens forståelse av hva du vil regulere i ditt testament. Det vil være til hjelp om du beskriver kort i melding til advokaten hva det gjelder. Du kan komme inn i tjeneste for testament her eller via Min side.

Merk at visse formkrav må være oppfylt for at en avtale skal anses som en ektepakt. En skriftlig avtale mellom ektefeller eller samboere er ikke en ektepakt. Les mer om ektepakt her.