Kan jeg oppdatere eller endre mine dokumenter kostnadsfritt?

Fri bruk i 12 måneder

Ja, du kan endre, legge til eller fjerne detaljer uten ekstra kostnad. Vi dekker kostnaden for det praktiske i 12 måneder. Det omfatter juridisk sjekk, utskrift, utsendelse og returporto for fysiske dokumenter osv. Etter denne perioden vil du få tilbud om å videreføre ditt Justify abonnement. Dersom du ikke skulle ønske å videreføre abonnementet etter de første 12 månedene, vil du få anledning til å laste ned alle dine dokumenter.

Les mer om våre tjenester og kom i gang