1. Testament
  2. Fordeling av arv og eiendeler

Når faller arveretten bort for ektefeller?

Innvilget søknad om separasjon eller dom

Arveretten for ektefeller faller bort ved innvilget søknad om separasjon eller dom. Dette følger av arveloven.