Hos en tradisjonell advokat vil det normalt gå med en del tid til innhenting og bearbeiding av informasjon om din livssituasjon og dine behov. Justify har utviklet systemer hvor du enkelt kan gjøre dette selv, uten advokatens taksameter som bakgrunnsstøy.

Når dine behov er kartlagt i den selvbetjente løsningen, sendes de inn til Justify for juridisk kvalitetssjekk. Dette er en prosess som er tidsbesparende og som kommer deg som kunde til gode, ved at Justify kan tilby tjenester med høy kvalitet til en lavere pris enn hos vanlige advokater.

Fant du svaret?