Det avgjørende for om noe anses som en gave eller forskudd på arv som skal trekkes fra i arveoppgjøret, er givers intensjon.

For at det ikke skal oppstå uenighet om hva som var intensjonen med slike utdelinger av verdier eller eiendeler, anbefales det å registrere forskudd på arv og gaver.

I et digitalt testament hos Justify, er det mulig å angi både gaver (som ikke skal trekkes fra arveoppgjøret) og forskudd på arv (som skal trekkes fra arveoppgjøret).


Les mer om hvordan du går frem når du har gitt forskudd på arv her

Fant du svaret?