Justifys samboerkontrakt bygger på følgende prinsipper for et forutsigbart og ryddig oppgjør.

Egne eiendeler holdes utenfor: Det hver samboer tar med inn i forholdet, kjøper for egne penger eller får i gave eller arv under samlivet, beholder man også ved et brudd.

Totale verdier: Ingen skal komme svakere økonomisk ut fra et brudd enn den økonomiske situasjonen man hadde under samlivet. Hvis en av en av samboerne får større verdier i ting enn det som tilsvarer sin andel, skal denne betale den andre for å utjevne ulikheten.

Sluttfrist: Hele oppgjøret skal være ferdig innen fristen i samboerkontrakten.

Enighet: Samboerkontrakten gir klare rammer for hvordan oppgjøret skal gjennomføres. Man står likevel fritt til å avtale andre regler enn det som stå i samboerkontrakten i forbindelse med delingen, så lenge begge blir enige om det ved delingen.

Flere detaljer står i samboerkontrakten.

Svarte dette på spørsmålet?