Justify anbefaler å velge vitner som er venner, kollegaer, naboer eller andre som ikke får en fordel av testamentet.

Følgende personer kan ikke være vitner:

  • Dersom personen er i nær familie eller arving etter loven

  • Dersom personen selv, ektefellen eller nære slektninger er tilgodesett i testamentet

  • Dersom personen er ansatt eller har styreverv i et selskap, organisasjon, forening, stiftelse eller offentlig institusjon som er tilgodesett i testamentet.

En person kan være vitne hvis personen er oppnevnt som testamentsfullbyrder, så lenge personen kan være vitne etter reglene som ellers er nevnt her.

Fant du svaret?