Et testament er den eneste gyldige måten å angi ønsker for fordeling av eiendeler og verdier etter man går bort.

Når en samboer går bort, er det behov for å få klarhet i hva som tilhører denne samboeren. Samboerkontrakten vil gi en ryddig oversikt over avdødes eiendeler, verdier og gjeld.

Kontrakten blir dermed nyttig for arvingene, som i utgangspunktet overtar avdødes rettigheter i delingsoppgjøret mellom samboerne.

Lengstlevende samboer kan ha et særlig krav på å overta enkelte eiendeler etter loven eller et testament.

Justify anbefaler samboere å ha hvert sitt testament i tillegg til samboerkontrakt.

Svarte dette på spørsmålet?