Pliktarv er det dine arvinger har krav på som en minimumsarv når du dør. Friarv er det du kan disponere fritt over i et testament.

Fordi ingen kan vite eksakt hva de vil etterlate seg av verdier når de dør, har Justify gjort det enkelt for deg å prøve deg frem med ulike summer i en digital veileder.

Utregningen følger arvelovens regler og hensyntar din situasjon og angitt formue.

Logg inn med BankID for å simulere din arvesituasjon her.

Fant du svaret?