Hver av dere kan gjøre egne personlige valg og tilgodese sin partner, men testamentet blir ikke "gjensidig" i lovens forstand.

Det betyr at du og din partner fritt kan endre hver deres testament uten å ha et juridisk ansvar for å informere den andre om endringen.

Det viktigste for de fleste ektefeller og samboere som tar kontakt med Justify om gjensidige testamenter, er å tilgodese hverandre i størst mulig grad.

Dersom dere ønsker en samlet gjennomgang av testamentene deres, kan dere opplyse om dette i melding til advokaten etter at dere har gått gjennom den digitale veiviseren.

Fant du svaret?