Dersom fullmaktsgiver har ektefelle eller samboer, er det tilstrekkelig at denne varsles.

Hvis fullmaktsgiveren ikke har ektefelle eller samboer, skal andre nære slektninger varsles.

Fullmektigene skal vurdere om det også er hensiktsmessig å varsle andre enn fullmaktsgiver og nærmeste pårørende.

Fant du svaret?