Dersom man skulle bli utsatt for en ulykke og gå bort samtidig, vil arven fordeles til hver person sine arvinger slik disse er angitt i testament eller i loven.

Med dagens vitenskaplige metoder er det enklere enn tidligere å slå fast eksakt om den ene overlevde den andre, selv om man går bort i samme hendelse.

I Justifys løsning for testament er det foreløpig ikke mulig å bestemme hva som skal skje med arven etter at partner går bort, såkalte "sekundærbestemmelser".

Fant du svaret?