I samboerkontrakten vil dere bli bedt om å gi informasjon om hver av deres økonomiske bidrag ved boligkjøp og under samlivet.

Dere vil også få spørsmål om egenkapital skal tas ut ved salg eller brudd. Dersom dere ikke ønsker dette, kan hver av deres egenkapital konverteres til eierandeler i boligen.

Ta ut egenkapital ved salg eller brudd

Dersom dere velger å ta ut egenkapital ved salg eller brudd, vil hver av dere på papiret ha 50 % eierandel i boligen (forutsatt at dere har et felles lån med likt låneansvar). Men begge vil ha rett til å få tilbake sin egenkapital før fordeling av et eventuelt overskudd etter salg av bolig.

Konvertere egenkapital til eierandeler i bolig

Dersom dere svarer "Nei" på spørsmål om egenkapital skal tas ut ved salg eller brudd, vil egenkapitalen gå inn som eierandel i boligen.

Ved å konvertere egenkapital til eierandeler i bolig, vil egenkapitalen bindes opp til boligens verdiutvikling. Dersom boligen stiger i verdi, vil det være en økonomisk fordel å ha størst mulig eierandel. Og i motsatt tilfelle vil dette være en økonomisk ulempe dersom boligverdien synker.

Konklusjon

Det finnes ikke ett fasitsvar på om det er best å ta ut egenkapital ved salg eller brudd, eller konvertere egenkapital til eierandeler i bolig. Uavhengig av hva man velger her, vil begge få en god sikkerhet ved å få skrevet ned den egenkapitalen som man har bidratt med i en samboerkontrakt.

Vi anbefaler at dere tar løsningen i bruk og legger inn de opplysningene som gjelder for dere. Dersom dere blir i tvil på hvilket valg som er riktig for dere, kan dere sende inn en melding fra Min side. Dere vil da kunne få tilpasset veiledning som treffer på deres situasjon, ønsker og behov.

Se også

Svarte dette på spørsmålet?