Ved opprettelse av fullmakten: Generelt anbefaler vi at kunder over pensjonsalder skaffer en legeerklæring ved opprettelsen av fullmakten. Dette for at det ikke senere skal oppstå tvil om fullmaktsgivers helsetilstand ved opprettelse av fullmakten.

Når fullmakten trer i kraft: Fremtidsfullmakten trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse.

Fant du svaret?