Hvorfor registrere forskudd på arv?

En ryddig oversikt over hva som er avtalt, vil være et godt verktøy for å unngå konflikt og misforståelser når arven en gang skal fordeles.

Verdt å vite

Med et digitalt testament hos Justify kan legge inn alle nødvendige detaljer som når forskuddet ble gitt, verdi, beskrivelse og eventuelle vilkår.

Du vil få mulighet til å spesifisere om forskuddet skal trekkes fra i arveoppgjøret eller om det ble gitt som en gave. Du vil også få mulighet til å oppgi om det ble avtalt noen vilkår da forskuddet ble gitt.

Dersom forskuddet skal trekkes fra i arveoppgjøret, er det etter innføring av ny arvelov i 2021 et krav at mottaker har blitt gjort kjent med dette da forskuddet ble gitt.

Hold oversikten oppdatert fra Min side

Når du har lagt inn at noen har fått forskudd på arv, vil det ligge som et vedlegg til ditt testament på Min side.

Det er anbefalt at oversikten over forskudd på arv oppdateres dersom det blir aktuelt.

Fant du svaret?