Det mest praktiske eksempelet er at fullmektigen man har oppnevnt er død, er underlagt vergemål eller har en aktiv fremtidsfullmakt på grunn av demens eller lignende.

Det kan også oppstå andre situasjoner hvor fullmektigen er forhindret fra å gjøre oppgavene som fullmektig.

For eksempel ved flytting til utlandet. Da kan det være naturlig at fullmektig overlater ansvaret til reservefullmektig, som trer inn i fullmektig sitt sted.

Fant du svaret?