Om uskifte er hensiktsmessig for gjenlevende, bør vurderes ut fra gjenlevendes totale økonomiske situasjon.

Det å beholde bolig kan være en motivasjon for mange for å velge uskifte, men dette kan også ivaretas ved livsforsikringer eller på andre måter.

Dersom man gir partner rett til uskifte i testamentet, har partner en valgmulighet den dagen testator faller fra. Samtidig kan det være vanskelig for partner og andre arvinger å ta stilling til om man skal velge uskifte eller gjennomføre arveoppgjøret i tillegg til bearbeidelse av sorg.

Særkullsbarn må samtykke til at partner til sin forelder skal kunne sitte i uskifte og utsette deres arveoppgjør. Særkullsbarna kan vente med å bestemme seg for om de vil gi samtykke til uskifte til tidspunktet førstavdøde går bort, slik at arvingene kan få en bedre oversikt over egen og gjenlevendes økonomiske situasjon.

Fant du svaret?