Uskifte betyr at arveoppgjøret vil utsettes til din partner faller fra. Etter arveloven har ektefeller rett til å kreve uskifte.

Samboere har kun krav på uskifte med enkelte eiendeler hvis man har, har hatt eller venter felles barn.

Merk at retten til utsatt arveoppgjør for samboere kun gjelder felles bolig og innbo, samt bil og fritidsbolig med innbo som var til felles bruk for samboerne.

Samboere må skrive et testament dersom man ønsker rett til uskifte for alle eiendeler. Barn man har med andre enn partneren må samtykke til utsatt arveoppgjør.

I Justifys løsning kan man velge å beholde, utvide eller fjerne uskifteretten.

Fant du svaret?