Fysiske originaler lagret hos Justify returneres til deg per post til den siste postadressen du oppga (normalt folkeregistrert adresse).

Elektronisk innhold vil gjøres tilgjengelig for nedlasting, og instruksjon om uthenting av digitale kopier sendes til din siste oppgitte e-post adresse.

Justify skal sørge for at lagringspliktige dokumenter håndteres i tråd med gjeldende regelverk på opphørstidspunktet.

Fant du svaret?