Vi har taushetsplikt og kan derfor ikke gi ut opplysninger om hvem som har aktivert tjenester hos oss på direkte spørsmål på for eksempel chat eller e-post.

Arvinger som er oppført i testament som er registrert og lagret hos Justify vil få beskjed så snart vi mottar melding om dødsfall fra Folkeregisteret. Dette tar normalt noen uker.

Fant du svaret?