Justify anbefaler å velge vitner som er venner, kollegaer, naboer eller andre som ikke får en fordel av fremtidsfullmakten.

Følgende personer kan ikke være vitner:

  • Fullmektig eller reservefullmektig

  • Fullmektigens/reservefullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn.

Alle andre kan i utgangspunktet være vitne.

Selv om det ikke vil ha betydning for fremtidsfullmaktens gyldighet, bør det likevel vises varsomhet ved å benytte vitner som kan ha interesser i fullmektigens beslutninger.

Les mer om fremtidsfullmakt fra Justify her

Fant du svaret?