Dersom dere for eksempel eier 50 % hver av boligen, men du har bidratt med kr 100.000 ekstra i form av ekstra nedbetaling på felles boliglån, vil du ha opparbeidet deg kr 50.000 i "annen egenkapital".

Det vil si at du har betalt inn kr 50.000 på din andel av lånet og kr 50.000 på din samboers del av lånet. Dette betyr i praksis at du har kr 50.000 tilgode fra din samboer, som du kan kreve å få tilbakebetalt ved boligsalg eller samlivsbrudd.

De kr 50.000 som er betalt inn på din del av det felles boliglånet, har redusert lånet slik at du i praksis har fått denne delen i økt egenkapital allerede.

Det samme gjelder for oppussing av felles bolig. Dersom du betaler inn kr 100.000 for et nytt kjøkken, så skulle du uansett betalt kr 50.000 ettersom du eier 50 % av boligen. Differansen som din samboer eventuelt skal betale deg tilbake ved salg, er de kr 50.000 som du har lagt ut for din samboer. Det er dette beløpet som vil oppføres som "annen egenkapital" i samboerkontrakten.

Ved utfylling eller oppdatering av samboerkontrakten kan dere selv velge om "annen egenkapital" skal kunne kreves tilbakebetalt ved boligsalg eller brudd, eller konverteres til eierandel i bolig.

Les mer om samboerkontrakt fra Justify her

Se også

Svarte dette på spørsmålet?