Originaldokumentet vil bli scannet og tilgjengelig for deg på Min side. Det vil deretter arkiveres i et låst og brannsikkert skap.

Digital tilgang for fullmektig

Ved retur av dokumentet vil vi også tilgjengeliggjøre en kopi av fremtidsfullmakten for den eller de som er oppnevnt som fullmektig i din fremtidsfullmakt.

Fullmektig kan da logge inn med sin BankID på Justify.no for å få tilgang til dokumentet.

Veiledning til fullmektig dersom fullmakten skal tas i bruk

Fremtidsfullmakten vil ikke tre i kraft før du eventuelt skulle få en varig sykdom. Dersom dette skulle skje, vil det være en fordel for den eller de som er oppnevnt som fullmektig om dokumentet ligger trygt lagret hos Justify.

Ved at dokumentet er lagret hos oss, vi vil tilby veiledning til fullmektig om hvordan fremtidsfullmakten skal tas i bruk, dersom det skulle bli aktuelt.

Spørsmål knyttet til retur av fremtidsfullmakt?

Om du skulle ha spørsmål til hvorfor eller hvordan dokumentet skal returneres, ber vi om at du tar kontakt med oss ved å benytte meldingsfunksjonen på Min side.

Fant du svaret?