Når og hvordan trer fullmakten i kraft?

Fremtidsfullmakten trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse. Som fullmektig har du rett på å bestille en legetime på vegne av fullmaktsgiver.

Hva gjør vi?

For å kunne representere fullmaktsgiver overfor en tredjepart, vil det i de fleste tilfeller vil være tilstrekkelig å benytte en digital kopi av den signerte fremtidsfullmakten sammen med en kopi av legeerklæringen som slår fast at fullmaktsgiver ikke lengre har samtykkekompetanse.

Alle som er oppnevnt som fullmektig vil finne en digital kopi av fremtidsfullmakten ved å logge inn på Min side hos Justify. Denne kan lastes ned og eventuelt skrives ut på egen printer.

Overføring eller salg av eiendom

Dersom fullmaktsgiver har eiendom som skal overføres eller selges, er det et krav fra Kartverket om at fremtidsfullmakten er stadfestet hos Statsforvalteren.

For å kunne søke Statsforvalteren om stadfesting av fremtidsfullmakt, er det behov for å sende inn følgende:

  • Utfylt søknadsskjema (GA – 8046 B)

  • Signert fremtidsfullmakt i original utgave

  • Legeerklæring

  • Dokumentasjon om varsling

Hvordan går vi frem?

Dersom det er aktuelt å søke Statsforvalteren om stadfesting av fremtidsfullmakt, kan du som fullmektig logge deg inn på Min side for å bestille originalen tilsendt i posten. Vi vil da gjøre klar en komplett dokumentpakke som inkluderer en steg-for-steg veileder for hvordan dere går frem.

Du vil finne muligheten for å bestille originalene i posten ved å gå inn på dokumenter og mappen "delt med meg". Klikker du på fremtidsfullmakten der kan du gå videre for å se flere detaljer, blant annet å bestille dokumentene i posten.

Fant du svaret?