Arv og testament

Spørsmål og svar om arv og testament

Sindre Mariero avatar Ole Fredrik Lie avatar Solveig Waage avatar +1
37 artikler i denne samlingen
Skrevet av Sindre Mariero, Ole Fredrik Lie, Solveig Waage og 1 annen
Generelle spørsmål

Hvorfor bør jeg få meg et testament?

Advokaten vår Trude forteller hvorfor det er viktig å opprette testament for å sikre deg og dine nærmeste
Sindre Mariero avatar
Skrevet av Sindre Mariero
Oppdatert for over en uke siden

Hvilken arverett har samboere etter loven?

Samboere har rett til minstearv og til å sitte i uskiftet bo hvis man har felles barn.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Hvilken arverett har ektefeller etter loven?

Ektefeller har krav på en minstearv etter hverandre etter loven, men den totale arvefordelingen avhenger av familiesituasjonen.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Hva er pliktarv og hva er friarv?

Arv som fordeles etter loven og arv du kan bestemme over selv.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Omsorg for mindreårige barn

Hvem ønsker du skal få omsorgen for dine mindreårige barn hvis noe skulle skje?
Solveig Waage avatar
Skrevet av Solveig Waage
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan går jeg frem når jeg har gitt forskudd på arv?

Dersom du tidligere har gitt forskudd på arv, kan du registrere dette hos Justify samtidig som du oppretter ditt testament.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Hva er utsatt arveoppgjør (uskifte)?

Partners rett til å utsette arveoppgjøret for andre arvinger.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Når er utsatt arveoppgjør hensiktsmessig?

I noen tilfeller kan det være fornuftig at partner skal ha mulighet til å utsette arveoppgjøret overfor andre arvinger.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Hva skjer hvis jeg og min partner dør samtidig?

Arven fordeles til hver deres arvinger.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Hva betyr det at jeg gir noen fullmakt til å gjennomføre arveoppgjøret?

Praktisk gjennomføring av dine ønsker.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Hva er "En siste hilsen"?

Mulighet til å skrive personlige beskjeder til dine nærmeste som et vedlegg til ditt testament.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Kan jeg bestemme over arven etter min partner er gått bort?

Ikke mulig med såkalte sekundærbestemmelser.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Jeg har landsbrukseiendom med odel. Hvilken betydning har det for mitt testament?

Dersom du har landbrukseiendom med odel, kan det være begrensninger for hva du kan bestemme i et testament.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Jeg har ektepakt som angir særeie. Hvilken betydning har det for mitt testament?

Hvis du har ektepakt som angir særeie, kan det være av betydning for advokatens forståelse av hva du vil regulere i ditt testament.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan oppgir jeg livsforsikring og pensjon?

Ta kontakt med selskapene hvor du er kunde.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Hva koster det å gjøre endringer i testamentet?

Fri endring av testamentet er inkludert i 12 måneder.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Jeg har en kompleks arvesituasjon. Er Justify relevant for meg?

Ja. Justify viser deg ditt handlingsrom i en digital og selvbetjent løsning.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Hva bør jeg tenke på rundt digitale eiendeler?

For dine etterlatte kan det derfor være til stor hjelp om du har spesifisert ønsker for dine digitale eiendeler i et testament.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Hva er forskjell på forskudd på arv og gave?

Givers intensjon er avgjørende.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Kan jeg stille vilkår for arv?

Foreløpig er det ikke mulig å stille vilkår for arv i Justifys løsning for testament.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Kan jeg opprette et testament med Justify når jeg har et testament fra før?

Det er mulig, men ikke i alle tilfeller.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Jeg har mottatt arv eller gave hvor giver har satt visse vilkår. Hva gjør jeg?

Det kan være begrensninger for hva du kan bestemme i et testament.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Jeg er i en skifteprosess som ikke er fullført eller sitter i uskiftet bo. Hvilken betydning har det?

Det kan gjelde begrensninger for hva du kan bestemme i et testament.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Jeg er bosatt i utlandet eller har eiendom i utlandet. Hvilken betydning har det?

Det anbefales at du setter deg inn i regelverket i det aktuelle landet og tar kontakt med en advokat med spesialisering i landets rett.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden