Fremtidsfullmakt

Verdt å vite om fremtidsfullmakt

Sindre Mariero avatar Ole Fredrik Lie avatar
16 artikler i denne samlingen
Skrevet av Sindre Mariero og Ole Fredrik Lie

Hvem bør vurdere å opprette en fremtidsfullmakt?

Alle som vil bestemme over egne interesser bør ha en fremtidsfullmakt.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert i dag

Hva bør en fremtidsfullmakt inneholde?

En fremtidsfullmakt bør inneholde dine ønsker om økonomiske og personlige forhold.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert i dag

Hvem kan være vitner for en fremtidsfullmakt?

Velg venner eller andre utenforstående som vitner.
Sindre Mariero avatar
Skrevet av Sindre Mariero
Oppdatert i dag

Hva gjør jeg som fullmektig når fullmaktsgiver har blitt alvorlig syk?

Du som er oppnevnt som fullmektig har blitt vist tillit til å kunne representere fullmaktsgiver sine interesser overfor tredjeparter.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert i dag

Når bør jeg skaffe legeerklæring?

Du bør vurdere å skaffe legeerklæring ved opprettelse av fremtidsfullmakten. Legeerklæring er alltid nødvendig ved ikrafttredelse.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert i dag

Kan jeg laste opp en kopi av min legeerklæring på Min side?

Ja, du vil ha mulighet til å laste opp legeerklæringen selv på Min side dersom den ikke ble returnert sammen med fremtidsfullmakten.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert i dag

Hvordan kan flere fullmektiger opptre sammen?

Delegering av ansvar og gjensidig informasjonsplikt.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert i dag

Vil fremtidsfullmakten bli tinglyst?

En fremtidsfullmakt skal ikke tinglyses, det er tilstrekkelig med to vitner for at den skal bli gyldig.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert i dag

Når og hvordan trer fremtidsfullmakten i kraft?

Legeerklæring om fullmaktsgivers varige helsetilstand.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert i dag

Når skal reservefullmektig tre inn som fullmektig?

Reservefullmektig kan tre inn som fullmektig dersom hovedfullmektig er forhindret fra å gjøre oppgavene som angitt er i fremtidsfullmakten.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert i dag

Hvem skal varsles når fullmakten trer i kraft?

Når fullmakten trer i kraft, skal fullmektigene snarest mulig varsle fullmaktsgiver og nærmeste pårørende om ikrafttredelsen.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert i dag

Kan vi opprette fremtidsfullmakt sammen?

Ja, med Justify kan du opprette en gjensidig fremtidsfullmakt sammen med din partner.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert i dag

Kan jeg hjelpe mine foreldre med å lage fremtidsfullmakt når de ikke har BankID?

Det er fullt mulig at du hjelper til med å lage en fremtidsfullmakt. Men fullmaktsgiver må selv logge inn på Justify med sin egen BankID.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert i dag

Kan jeg signere fremtidsfullmakten elektronisk med BankID?

Nei, per i dag har loven begrensninger som krever at en gyldig fremtidsfullmakt må signeres på papir.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert i dag

Hvorfor skal jeg returnere min fremtidsfullmakt til Justify for sikker lagring?

Når vi mottar din fremtidsfullmakt i retur, vil vi kontrollere at signaturer er korrekt påført og at dokumentet er gyldig.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert i dag

Trenger jeg både fremtidsfullmakt og testament?

Ja, dokumentene gjelder ulike situasjoner.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert i dag