Fremtidsfullmakt

Verdt å vite om fremtidsfullmakt

Ole Fredrik Lie avatar
10 artikler i denne samlingen
Skrevet av Ole Fredrik Lie

Hvordan kan flere fullmektiger opptre sammen?

Delegering av ansvar og gjensidig informasjonsplikt.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Når skal reservefullmektig tre inn som fullmektig?

Reservefullmektig kan tre inn som fullmektig dersom hovedfullmektig er forhindret fra å gjøre oppgavene som angitt er i fremtidsfullmakten.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Hvem bør vurdere å opprette en fremtidsfullmakt?

Alle som vil bestemme over egne interesser bør ha en fremtidsfullmakt.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Når bør jeg skaffe legeerklæring?

Du bør vurdere å skaffe legeerklæring ved opprettelse av fremtidsfullmakten. Legeerklæring er alltid nødvendig ved ikrafttredelse.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Hva bør en fremtidsfullmakt inneholde?

En fremtidsfullmakt bør inneholde dine ønsker om økonomiske og personlige forhold.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Kan jeg signere fremtidsfullmakten elektronisk med BankID?

Nei, per i dag har loven begrensninger som krever at en gyldig fremtidsfullmakt må signeres på papir.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Hvem skal varsles når fullmakten trer i kraft?

Når fullmakten trer i kraft, skal fullmektigene snarest mulig varsle fullmaktsgiver og nærmeste pårørende om ikrafttredelsen.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Når og hvordan trer fremtidsfullmakten i kraft?

Legeerklæring om fullmaktsgivers varige helsetilstand.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Trenger jeg både fremtidsfullmakt og testament?

Ja, dokumentene gjelder ulike situasjoner.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden

Kan vi opprette fremtidsfullmakt sammen?

Ja, med Justify kan du opprette en gjensidig fremtidsfullmakt sammen med din partner.
Ole Fredrik Lie avatar
Skrevet av Ole Fredrik Lie
Oppdatert for over en uke siden